Aktualności wg daty

Rozpoczęły się prace dotyczące remontu skrzyżowania ul. M. Skłodowskiej-Curie z drogą powiatową – ul. Świdnicką i ul. Jana Pawła II w Sobótce. Usunięty został fragment starej nawierzchni. Wprowadzony został objazd przez ul. Kwiatową i ul. Polną. Organizacja ruchu dla osób

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/2020                                               Sobótka, 04.05.2020 W Y K A Z  Nr  10/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 21

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  42/20                                               Sobótka, 30.04.2020 W Y K A Z  Nr   9/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 21 sierpnia

ℹ️ stan na 06.05.2020 r. godz. 17:00

W dniach 24.04.2020 r., 30.04.2020 r. oraz 07.05.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka miały miejsce dyżury urzędników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Dzięki mobilnemu punktowi mieszkańcy naszej gminy mogli złożyć w Sobótce wnioski o wydanie prawa jazdy,