Aktualności wg daty

Załącznik do zarządzenia nr 41/2020 Sobótka,24.04.2020 W Y K A Z Nr 8/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Szanowni Państwo, funkcjonariusze Policji apelują, aby zachować szczególną ostrożność w kontaktach z nieznajomymi aby nie paść ofiarą oszustwa metodą “na wnuczka” bądź “na policjanta”. Poniżej kilka informacji, jak działają oszuści.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sobótka! Dnia 23 kwietnia 2020 r. przed 2:00 w nocy do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka wpłynął drogą elektroniczną niepodpisany wniosek o udostępnienie Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców mieszkańców naszej Gminy. Mając na uwadze obecny stan prawny nie

stan na 27.04.2020 r. godz. 17:00

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza II  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 11/7, AM-18, o powierzchni: 0,1835 ha, obręb: Sobótka dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW