Aktualności wg daty

ℹ️ stan na 22.04.2020 r. godz. 17:00

Szanowni Państwo, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce przekazuje poniżej informacje z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiuℹ️♿️.1️⃣ ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA POMIĘDZY DNIEM 9 GRUDNIA 2019 R. A DNIEM 8 MARCA 2020

Sobótka, 21.04.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza IIustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, składająca się z działki nr 164/6, o pow. 0,3098 ha AM 1, obręb Wojnarowice ,

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza I  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka  Działka o  przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności – A-MN4 Nieruchomość niezabudowana, działka nr 81, AM-14, o powierzchni: 0,1278 ha,obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg

Sobótka, 21.04.2020 Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość zabudowana składająca się z działki nr 26/10 AM 1, obręb Przezdrowice,o powierzchni 1764m2, zabudowana budynkiem

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza III  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Działka o  przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności z zabudową usługową- A MN/U2 Nieruchomość niezabudowana, działka nr 2/9 , AM-12, o powierzchni: 0,0980 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Sobótka, 21.04.2020. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka OgłaszaIIustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość zabudowana, składająca się z działki nr 164/5, o pow. 0,0706 AM 1, obręb Wojnarowice ,nr księgi wieczystej

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza II  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka  Działki o  przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności. 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 4/1 , AM-18, o powierzchni: 0,1359 ha, obręb: Strzeblów, klasa gruntu-IIIb,dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział

POŻAR W LESIE

🔊📣Apelujemy do wszystkich przebywających na terenie lasów o przestrzeganie kilku podstawowych zasad🙏. ⚠️W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu🌲 zabronione jest: ❌ rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi;