Aktualności wg daty

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka składa serdeczne podziękowania wszystkim klubom i stowarzyszeniom sportowym funkcjonującym na terenie naszej gminy, Ślężańskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, trenerom, działaczom i pasjonatom sportu, dzięki którym rozwija się w Sobótce bogata oferta różnych dyscyplin sportowych. Tytuł

30.01.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z turystyką w Masywie Ślęży. Na zaproszenie Burmistrza Mirosława Jarosza w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Oddziału we Wrocławiu – p. Piotr Śnigucki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia

12.02.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, przy kontrasygnacie Skarbnika gminy, podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę dotyczącą dofinansowania projektu „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce”, na który przyznano wsparcie finansowe w kwocie 2.145.809,45 zł. Do 2022 roku w rejonie ulic: Dworcowej, Poprzecznej, Złotej,