Aktualności wg daty

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej “Ślęża” informuje, że w związku z prowadzonymi pracami, w dniu 3 lutego 2020 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Sobótka – ul. Ciasna, Ogrodowa, Zielona, Morelowa,

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej “Ślęża” informuje, że w związku z wymianą wodociągu przy ul. Chwałkowskiej, w okresie od dnia 3 do 14 lutego 2020 r. mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Sobótka -ul. Chwałkowska. Szczegółowe informacje o

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2020 Sobótka,27.01.2020 W Y K A Z Nr 2/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Załącznik nr1 do zarządzenia nr 4/2020 Sobótka,27.01.2020 W Y K A Z Nr 1/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

Sobótka, 23.01.2020 r. BR.0002.14.2020 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) z w o ł