Aktualności wg daty

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej “Ślęża” informuje, że w związku z prowadzonymi pracami, w dniu 3 lutego 2020 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Sobótka – ul. Ciasna, Ogrodowa, Zielona, Morelowa,

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej “Ślęża” informuje, że w związku z wymianą wodociągu przy ul. Chwałkowskiej, w okresie od dnia 3 do 14 lutego 2020 r. mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Sobótka -ul. Chwałkowska. Szczegółowe informacje o

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2020 Sobótka,27.01.2020 W Y K A Z Nr 2/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Załącznik nr1 do zarządzenia nr 4/2020 Sobótka,27.01.2020 W Y K A Z Nr 1/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

Sobótka, 23.01.2020 r. BR.0002.14.2020 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) z w o ł

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla MIESZKAŃCÓW W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych na projekt, którego nasza gmina jest partnerem, zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom działania programu oraz możliwościom ubiegania się o granty na

Kolejne starania gminy Sobótka dotyczące pozyskania środków unijnych zakończyły się sukcesem. W grudniu 2019 r. nasz projekt „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce” został wybrany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Na realizację zadania przyznano dofinansowanie w kwocie 2.145.809,45 zł, co stanowi 85%

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej “Ślęża” informuje, że w związku z awarią, w dniu 28 stycznia 2020 r. od godz. 8:00 do godz. 17:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Sobótka – ul. Armii Krajowej i Piotra Włosta.

W Berlinie odbyły się “Grüne Woche” – międzynarodowe targi żywności, ogrodnictwa i rolnictwa. Podczas tej największej na globie imprezy handlowej swoje produkty prezentują wystawcy z różnych stron świata. Wśród nich po raz kolejny ze ślężańskimi produktami uczestniczyło Stowarzyszenie “Ślężanie” –

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Sobótce serdecznie zaprasza na zabawę karnawałową, która odbędzie się 16.02.2020 r. o godz. 16:00 w restauracji ” BASZTA” w Sobótce Zach. Odpłatność – 40 zł od osoby. Szczegółowe informacje można uzyskać

🖋 KONKURS LITERACKI na opowiadanie, którego motywem przewodnim będą trzy góry: Ślęża, Śnieżka oraz Śnieżnik, a bohaterowie będą przejawiać postawy heroiczne. KB Sobótka Nowa Fantastyka oraz Ślężański Ośrodek Kultury zapraszają do uczestnictwa. 👉 Cel wyłonienie tekstów literackich, nawiązujących do tych