Aktualności wg daty

2 grudnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe, zawierająca przepisy określające sposób obliczania kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola, zwracanych rodzicom lub opiekunom. Zgodnie z nowelizacją kwota zwracana rodzicom będzie obliczana na podstawie określonego wzoru

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej “Ślęża” informuje, że w związku z prowadzonymi pracami, w dniu 6 grudnia 2019 r. do godz. 13:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Przemiłów.