Aktualności wg daty

W 2019 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz budżetu gminy Sobótka, kolejny raz zrealizowany został program usuwania z posesji mieszkańców wyrobów zawierających azbest. W tym celu gmina wyłoniła specjalistyczną firmę, która zdemontowała, wywiozła i zutylizowała ponad 21 ton

28.11.2019 r. w sali narad i ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyła się XII sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad Radni przyjęli uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025; zmiany budżetu Gminy Sobótka na

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej “Ślęża” informuje, że w związku z prowadzonymi pracami, w dniu 29 listopada 2019 r. do godz. 15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Przemiłów.