Aktualności wg daty

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej “Ślęża” informuje, że w związku z prowadzonymi pracami, w dniu 28 listopada 2019 r. do godz. 17:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Przemiłów.

Sobótka, 21.11.2019 r. BR.0002.12.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) z w o ł