Aktualności wg daty

Light-rockowe Zaduszki Ślężańskie – koncert Na scenie:Luna Park (Świdnica)Rock Dog (Sobótka) 8.11.2019, godz. 19.00Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej, ul. F. Chopina 25, Sobótka Bilety: 10 zł (do nabycia w kasie RCKS od 21.10.2019)Info: sekretariat@rcks.pltel.: 71 715 16 25

Szanowni Państwo, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2020 r. właściciele nieruchomości, którzy dotychczas deklarowali zmieszany sposób zbierania odpadów komunalnych będą zobowiązani do

Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 15.11.2019 r. upływa termin płatności czwartej raty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od nieruchomości i rolnego w 2019 r. Prosimy o terminowe uregulowanie płatności.

W środę 6 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce odbyło się spotkanie z Burmistrzem Mirosławem Jaroszem, w którym uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego – Andrzej Szawan, Bartosz Huzarski – Radny Powiatu Wrocławskiego, Wójt Gminy Jordanów Śląski –