Aktualności wg daty

OBCHODY 70-LECIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOBÓTCE SPOTKANIE AUTORSKIE Z PISARKĄ MAGDALENĄ KNEDLER17 X 2019, godz. 18.00, RCKS, ul. Chopina 25 O pisarce:Autorka trzynastu powieści różnorodnych gatunkowo i tematycznie. Dwukrotnie nominowana do nagrody WARTO, laureatka nagrody EMOCJE przyznawanej przez Radio Wrocław

Zakończyły się prace dotyczące budowy Otwartej Strefy Aktywności na terenie przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sobótce. Od poniedziałku 14.10.2019 r. dzieci, młodzież, mieszkańcy i ich pociechy mogą w pełni cieszyć się nową siłownią zewnętrzna, składającą się z 6 urządzeń

Sobótka, 16.10.2019 r. BR.0002.11.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) z w o ł

Nowe urządzenie fitness (“żarna henrykowskie”), pierwsza w mieście skrzynka bookcrossingowa, wymienione siedziska k. rzeźby Mnicha, dedykowana ławka z cytatem, tablica kredowa – to wszystko na cele publiczne w ramach projektu upamiętniającego 70-lecie odnalezienia Księgi henrykowskiej na terenie Sobótki w 1948

W ramach zadania publicznego pn. “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”, przy wsparciu finansowym gminy Sobótka i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (11 000 zł) poszerzone zostały bramy garażowe w strażnicy OSP w Sobótce Zachodniej.

Szanowni Państwo, na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu oraz wybory.gov.pl znajdą Państwo wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP 2019, w tym również informację, jak głosowali mieszkańcy gminy Sobótka. Szczegółowe informacje po adresami:https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/gm/22307https://wroclaw.kbw.gov.pl/858_Wyniki_glosowania/1/42353_Wyniki_wyborow

Spotkania w nurcie regionalnym: Knedler, Lamparska, Krajewski i inni ciekawi goście. Plan wydarzeń w ramach obchodów 70-lecia Biblioteki Publicznej.

III Miejsce Zespołu Wokalnego “A Capriccio” w Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Maryjnej w Farze Poznańskiej. Gratulacje dla pp. Magnuckich i chórzystów sobóckiego zespołu działającego przy RCKS!

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza II  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Poniższe nieruchomości położone są w Sobótce między ul. Warszawską                                                       i ul. A. Mickiewicza. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej

Burmistrz  Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza I  publiczny przetarg ograniczony  do właścicieli dz. nr  55/12, 54, 55/1  AM-28 obręb Sobótka na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 55/11 AM-28 o pow. 253 m² obręb Sobótka; księga

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 111/1, AM-18, o powierzchni: 0,1450ha, obręb: Sobótka dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00080162/7,