Aktualności wg daty

Spotkania w nurcie regionalnym: Knedler, Lamparska, Krajewski i inni ciekawi goście. Plan wydarzeń w ramach obchodów 70-lecia Biblioteki Publicznej.

III Miejsce Zespołu Wokalnego “A Capriccio” w Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Maryjnej w Farze Poznańskiej. Gratulacje dla pp. Magnuckich i chórzystów sobóckiego zespołu działającego przy RCKS!

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza II  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Poniższe nieruchomości położone są w Sobótce między ul. Warszawską                                                       i ul. A. Mickiewicza. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej

Burmistrz  Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza I  publiczny przetarg ograniczony  do właścicieli dz. nr  55/12, 54, 55/1  AM-28 obręb Sobótka na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 55/11 AM-28 o pow. 253 m² obręb Sobótka; księga

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 111/1, AM-18, o powierzchni: 0,1450ha, obręb: Sobótka dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00080162/7,

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 11/7, AM-18, o powierzchni: 0,1835 ha, obręb: Sobótka dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW

Szanowni Państwo, w związku z organizacją dużej imprezy rowerowej wystąpią ograniczenia w ruchu kołowym w okolicy Hotelu Sobotel – od piątku do niedzieli (18-20.10.2019 r.) oraz na rundzie: Sobótka – Strzegomiany – Będkowice – Księginice Małe – Przezdrowice – Sobótka (zgodnie

Fundacja EkoRozwoju, współpracująca ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu, serdecznie zaprasza do udziału w wycieczce na Ślężę, która odbędzie się 20 października 2019 r. (sobota). Podczas spaceru przyrodniczego uczestnicy będą mogli:🔵poznać rośliny i zwierzęta Ślęży,🔵dowiedzieć się, dlaczego górę otacza aura tajemnicy,🔵wrócić