Aktualności wg daty

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza I  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Działka o  przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności z zabudową usługową- A MN/U2 Nieruchomość niezabudowana, działka nr 2/9 , AM-12, o powierzchni: 0,980 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza I  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka  Działka o  przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności- B-MN 9 Nieruchomość niezabudowana, działka nr 85 , AM-28, o powierzchni: 0,0587 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział

We wtorek 8 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce odbyły się prace Komisji Spraw Obywatelskich, których tematykę stanowiły m.in. kwestie związane z przyjęciem regulaminu świetlic wiejskich, zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie podległym Komisji, sprawy mieszkaniowe, a także bezpieczeństwo