Aktualności wg daty

Na prośbę Stowarzyszenia “Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” przekazujemy informację, iż w dniach od 3 do 29 października 2019 r. odbędzie się nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie: 2.1.2 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze