Aktualności wg daty

Miasto i Gmina Sobótka ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej “Ślęża” informuje, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. w godz. od 7:30 do 15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w związku z prowadzonymi pracami w miejscowości Sobótka Zachodnia ul. Romana Zmorskiego, Chwałkowska, Granitowa,

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 99/2019                                               Sobótka, 26.08.2019 W Y K A Z  Nr  19/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia