Aktualności wg daty

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza II  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka  Działki o  przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym (A-MN/U 3) 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 28/16 , AM-12, o powierzchni: 0,1313 ha, obręb: Sobótka, klasa gruntu – IIIb, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki

Straż Miejska Wrocławia prowadzi nabór na stanowisko strażnika miejskiego – aplikanta (45 etatów).Praca na stanowisku strażnika miejskiego przeznaczona jest dla osób, które: – ukończyły 21 lat; – posiadają obywatelstwo polskie i co najmniej wykształcenie średnie; – są niekarane; – korzystają

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” informuje, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w Sobótce – Osiedle Poetów.