Aktualności wg daty

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” informuje, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. w godz. od 8:00 do 15:00 mogą wystąpić wahania ciśnienia wody oraz przerwy w dostawie wody na terenie całej Gminy Sobótka.

Przy ul. Słowackiego w Sobótce wykonano nową nawierzchnię asfaltową oraz chodniki po obu stronach jezdni, rozbudowana została sieć kanalizacji deszczowej. Trwa przebudowa schodów łączących ul. Słowackiego i Świdnicką, przy których powstanie podjazd dla wózków oraz platforma dla osób niepełnosprawnych. Pojawią

REMONT UL. DWORCOWEJ

Przy ul. Dworcowej trwają prace obejmujące rozdział sieci ogólnospławnej, która polega na m.in. modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Wybudowana zostanie kanalizacja w rejonie nieskanalizowanym przy ul. Dworcowej, Poprzecznej, Modrzewiowej i Świerkowej. Prace wykonywane są w ramach zadania „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w