Aktualności wg daty

Szanowni Państwo, Burmistrz MiG Sobótka zaprasza mieszkańców Sobótki na spotkanie dotyczące realizacji zadania pn.: „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce”. Podczas spotkania zostaną omówione kwestie realizacji zadania, a także zmiany organizacji ruchu na czas

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej “Ślęża” informuje, że w dniu 6 sierpnia 2019 r., w związku z przepinaniem do nowego wodociągu istniejących przyłączy wodociągowych, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w godz. od 7:30 do 15:00 w miejscowości Sobótka Zachodnia

W Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce odbyła się dziś 9 sesja Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz Mirosław Jarosz wraz z radnymi złożył na ręce Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Sobótce gratulacje i podziękowania z okazji przypadającego 24 lipca 2019