Aktualności wg daty

Zapraszamy na koncert do Księgienic Małych oraz pozostałe wydarzenia festiwalowe. Grafiki z programem można powiększyć, klikając w nie.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej “Ślęża” informuje, że w dniu 29 lipca 2019 r. w związku z przepinaniem do nowego wodociągu istniejących przyłączy wodociągowych, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w godz. od 8:00 do 15:00 w miejscowości Sobótka Zachodnia

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 88/2019 Sobótka,23.07.2019r. W Y K A Z Nr 18/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2019 Sobótka, 23.07.2019r. W Y K A Z Nr 17/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

1 sierpnia 2019r. rozpoczyna się realizacja projektu pt. „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania

FALA UPAŁÓW

Szanowni Państwo,w związku z falą upałów, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka prosi o racjonalne gospodarowanie wodą, w szczególności o niewykorzystywanie jej w nadmiernej ilości na cele ogrodowe i napełnianie basenów.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej “Ślęża” informuje, że w dniu 26 lipca 2019 r. w związku z awarią mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do godz. 15:00 w miejscowości Sobótka – ul. Dworcowa, Stacyjna, Poprzeczna i poboczne.

25 lipca 2019 r. z okazji 75 rocznicy operacji “MOST III”, przy ul. Słonecznej 40 odsłonięta została tablica informacyjna o ppłk Kabacie – mieszkańcu Sobótki, dowódcy zgrupowania “Motyl”, które przygotowało i z powodzeniem przeprowadziło akcję “Most III”, polegającą na przechwyceniu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej “Ślęża” informuje, że w dniu 26 lipca 2019 r. w związku z awarią reduktora mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do godz. 12:00 w miejscowości Garncarsko.