Aktualności wg daty

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” informuje, że w dniu 18 lipca 2019 r. do godz. 18:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w Sobótce Zachodniej ul. Chwałkowska, Romana Zmorskiego, M. Skłodowskiej-Curie, Granitowa oraz wszystkie pobocze.

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 111/1, AM-18, o powierzchni: 0,1450ha, obręb: Sobótka dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00080162/7,