Aktualności wg daty

9 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce odbędzie się spotkanie “Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”, w którym funkcjonariusze Policji i eksperci ruchu drogowego porozmawiają z uczestnikami o bezpieczeństwie i zagrożeniach występujących

Wykaz nr 16

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  85/2019                                               Sobótka, 12.07.2019 W Y K A Z  Nr   16 /2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z

Stowarzyszenie Ślężanie – LGD przygotowuje się do kolejnych naborów, które odbędą się jesienią b.r. W ostatniej dekadzie września odbędzie się nabór grantowy na działania z zakresu rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR; planowana pula środków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w „Programie dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć polegających na regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników

W poniedziałek 15.07.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyło się spotkanie dożynkowego sztabu organizacyjnego z sołtysami. Podczas rozmów z Burmistrzem Mirosławem Jaroszem poruszono m.in.: kwestie związane z udziałem mieszkańców w tegorocznym święcie plonów, wyborem Starosty i Starościny dożynek,

W HARCERSKIM OBOZIE

W niedzielę 14.07.2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz wraz z Kierownikiem Referatu Oświaty i Promocji – Joanną Berezecką-Zywer, odwiedzili w okolicach Bolesławca 10 Ślężańską Drużynę Harcerek „Szlak” z Sobótki im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, która tradycyjnie jak

W podróż w czasie do słowiańskiego grodu zabrali mieszkańców gminy członkowie Drużny Ślęgu, prowadzeni przez p. Monikę Szimę-Efinowicz. Wspólnie z konserwatorem zabytków archeologicznych na Ślęży, p. Haliną Śledzik –Kamińską grupa rekonstruktorów przygotowała w dniu 6.07.2019 r. liczne warsztaty i panele

Współpraca Sobótki z miastami partnerskimi układa się wzorowo, o czym świadczy dążenie do rozwijania współpracy zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. W piątek 12.07.2019 r., na zaproszenie naszych przyjaciół z miasta Nový Malín, Burmistrz Mirosław Jarosz wraz z delegacją