Aktualności wg daty

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz oraz skarbnik Magdalena Sączawa-Szwedowska podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Strzegomiany – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Wykonawcą tego zadania będzie Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Zgodnie z umową zadanie zostanie wykonane