Aktualności wg daty

Wakacje z ŚOKSiR. Warsztaty tematyczne, wyjazdy, zajęcia sportowe, zajęcia dodatkowe z wokalistyki i artystyczne, z nauki gry na instrumentach, Akademia Prawa dla Seniora.