Aktualności wg daty

Szanowni Państwo, przypominamy, że dnia 15.05.2019 r. upływa termin płatności II raty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków od nieruchomości.