Aktualności wg daty

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Karola Modzelewskiego – profesora nauk humanistycznych, historyka, opozycjonisty, działacza NSZZ “Solidarność”. W czasach PRL-u Karol Modzelewski był kilkakrotnie więziony i internowany. Z jego inicjatywy w marcu 1968 r. rozpoczęły się studenckie protesty