Aktualności wg daty

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/2019                                               Sobótka, 05.04.2019 W Y K A Z  Nr 9/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. uczniowie uczęszczający na zajęcia matematyki, w ramach projektu „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację”, uczestniczyli w wycieczce do Hydropolis we Wrocławiu. Uczniowie mieli możliwość wykorzystania metody bezpośredniego poznawania problemów badanych

09 kwietnia 2019 r. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” na kwotę dofinansowania 784.100 zł. Projekt, realizowany w ramach poddziałania 10.2.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej

W Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce trwa egzamin gimnazjalny. Wspólnie z Burmistrzem wszystkim przystępującym do egzaminów uczniom życzymy powodzenia i mocno trzymamy kciuki!