Aktualności wg daty

W piątek 5 kwietnia pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. Warsztaty przygotowała i poprowadziła p. Joanna Buda –podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ppoż., na co

Szczegółowe informacje dotyczące kina i strefy gier: (71) 715-16-25