Aktualności wg daty

Sobótka, 14.03.2019 r. Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) z w o ł u

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/9932.dhtml