Aktualności wg daty

W czwartek, 28 lutego o godz. 10:00 w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Sobótce, którą poprowadziła Przewodnicząca Rady – p. Hanna Piwowarska. Sesja rozpoczęła się przedstawieniem porządku obrad oraz podziękowaniami za pracę

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim. Oferty należy składać: w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem “Konkurs na dyrektora