Aktualności wg daty

Sobótka, 21.02.2019 r.         BR.0002.4.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.  poz. 994 z późn. zm.) z w o ł