Aktualności wg daty

V Turniej brydżowy. 17 II 2019, g. 10.00. Zgłoszenia w dniu turnieju od g. 9.15. Hotel Sobotel, al. św. Anny 16. Info: 693 546 276 lub 500 879 273