Aktualności wg daty

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2019                                               Sobótka, 25.01.2019 W Y K A Z  Nr  3/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia