Aktualności wg daty

Sobótka, 16.11.2018.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 202 AM 1, obręb Kunów o pow.

Sobótka 16.11.2018r   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka.     Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 327/2 AM 1, obręb Księginice Małe- Przemiłów, o pow.

Sobótka, 16.11.2018r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka Ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość zabudowana,  składająca się z działki nr 164/5, o pow. 0,0706 AM 1, obręb

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2018 r. pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Sobótce kadencji  2018-2023 odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce przy