Aktualności wg daty

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 127/2018 Sobótka, 13.11.2018     W Y K A Z  Nr  38/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 127/2018 Sobótka, 13.11.2018     W Y K A Z  Nr 37/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z

W Y K A Z  Nr    37/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.,