Aktualności wg daty

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje Mieszkańców o organizowanym przez Ministerstwo Środowiska spotkaniu w ramach programu “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 17.10. (tj. środa) 2018 r. w nowo otwartym Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – ul. F. Chopina 25

Sobótka, 16.10.2018   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość zabudowana składająca się z działki nr 26/10 AM 1, obręb Przezdrowice, o powierzchni

Sobótka, 16.10.2018r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek: nr 89 o pow. 1100 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00114636