Aktualności wg daty

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  113  /2018 Sobótka, 11.10..2018       W Y K A Z  Nr  nr   35 /2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust.

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza I  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka  Działki o  przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności. 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 4/1 , AM-18, o powierzchni: 0,1359 ha, obręb: Strzeblów, klasa gruntu-IIIb, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział

Sobótka, 12.10.2018r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II  ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana,  składająca się z działki nr 164/6, o pow. 0,3098 ha AM 1,

    Sobótka, 12.10.2018   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ((Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000,), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17

Sobótka, 12.10.2018     OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000,)  zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia

Za nami ostatnia edycja i finał Bike Maratonu 2018. W Sobótce wystartowało w minioną sobotę ponad 1300 zawodniczek i zawodników.      Tak o mocnym i bardzo udanym debiucie Sobótki na mapie Bike Maratonu piszą portale internetowe: velonews.pl mtb-xc.pl

ŚOKSiR – RCKS tworzy miejską ciemnię.