Aktualności wg daty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, opiekunom oraz wszystkim pracownikom szkół na terenie gminny Sobótka wyrazy szacunku i podziękowanie za ich pracę oraz życzymy, aby wszystkie dni w roku były radosne, spokojne i pełne satysfakcji z