Aktualności wg daty

Muzeum Ślężańskie zaprasza na wernisaż wystawy “Natura i architektura” rysunek i malarstwo Patrycji Zaborskiej, który odbędzie się 06.10.2018 r. o godz. 18:00 w siedzibie Muzeum.