Aktualności wg daty

Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim organizuje zbiórkę nowych przyborów szkolnych dla polskich dzieci z Kresów. Zainteresowani proszeni są o kontakt ze Szkołą – tel.  71 3162 649 lub z Koordynatorem akcji – p. Barbarą Plutą.