Aktualności wg daty

Rozświetlone kolorami drzewa i „grzybek” ożywiony muzyką elektroniczną. Przy neonowym ślężańskim niedźwiedziu symbolicznie pożegnaliśmy lato w parku w Górce.

Gmina Sobótka w dniu 08.02.2018 roku złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosek o przyznanie dofinansowania na zadania inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla

Park, muzyka, food-truck, leżaki.

Poetycki Piątek pod Wieżycą po wakacjach.

W dniu 18.09.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Sobótka, a Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, które to od wielu lat współpracuje z naszą Gminą, głównie przy organizacji wspólnych uroczystości patriotycznych

Załącznik do zarządzenia nr 101 /2018 Sobótka, 19.09.2018     W Y K A Z  Nr  31/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Załącznik do zarządzenia nr 99/2018 Sobótka, 17.09.2018     W Y K A Z  Nr  30/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Załącznik do zarządzenia nr 99/2018 Sobótka, 17.09.2018     W Y K A Z  Nr  29/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

  BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka ogłasza II  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 23/1, AM-17, o powierzchni: 0,0790 ha, obręb: Strzeblów,  KW nr WR1K/00094654/4, dział IV KW wolny od obciążeń,  klasa gruntów- R IIIb. Działka położona

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o POWIERZENIE GRANTU. Szkolenia dotyczyć będą przygotowania dokumentacji konkursowej oraz warunków naboru ogłaszanego przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.     Zakres projektu grantowego: Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych

Sobótka, 19.09.2018r.        BR.0002.49.2018                                                                                                            Panie, Panowie:                                                                                                            Radni                                                                                                            Sołtysi,                                                                                                           Przewodniczący Zarządów Osiedlowych   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)

18-21.09.2018 7:30 – 15:30 – pok. nr  4, 5 – parter 15:30 – 17:00 –  pok. nr 11 – I piętro 24-25.09.2018 7:30 – 15:30 – pok. nr  4, 5 – parter 15:30 – 17:00 –  pok. nr 11 –