Aktualności wg daty

Załącznik do zarządzenia nr 102 /2018 Sobótka, 24.09.2018     W Y K A Z  Nr  32/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia