Aktualności wg daty

W dniu 18.09.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Sobótka, a Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, które to od wielu lat współpracuje z naszą Gminą, głównie przy organizacji wspólnych uroczystości patriotycznych

Załącznik do zarządzenia nr 101 /2018 Sobótka, 19.09.2018     W Y K A Z  Nr  31/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Załącznik do zarządzenia nr 99/2018 Sobótka, 17.09.2018     W Y K A Z  Nr  30/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Załącznik do zarządzenia nr 99/2018 Sobótka, 17.09.2018     W Y K A Z  Nr  29/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

  BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka ogłasza II  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 23/1, AM-17, o powierzchni: 0,0790 ha, obręb: Strzeblów,  KW nr WR1K/00094654/4, dział IV KW wolny od obciążeń,  klasa gruntów- R IIIb. Działka położona