Aktualności wg daty

Obserwuj w naszym mieście najdłuższe takie zjawisko w XXI w. – całkowite zaćmienie naszego naturalnego satelity.