Aktualności wg daty

Załącznik do zarządzenia 84/2018 Sobótka,10.07.2018r.   W Y K A Z  Nr    26/2018 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o