Aktualności wg daty

Sobótka, 12.07.2018r.        BR.0002.47.2018                                                                                                        Panie, Panowie:                                                                                                        Radni                                                                                                        Sołtysi,                                                                                                        Przewodniczący Zarządów Osiedlowych   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)