Aktualności wg daty

Sobótka, 06.07.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza III ustny publiczny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 461 o pow. 1,5600 ha , nr księgi wieczystej WR1K/00112699/4 AM 1,