Aktualności wg daty

  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 64/2018 Sobótka, 05.06.2018 W Y K A Z Nr 23/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 64/2018 Sobótka, 05.06.2018 W Y K A Z Nr 22/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia