Aktualności wg daty

Pierwsza taka prezentacja owianego niemal legendą dzieła już od 10 IV 2018 na CATL. Dzieła, wokół którego narosło też kilka mitów. ZOBACZ MATERIAŁY TU: https://www.facebook.com/CyfroweArchiwumSobotki/ Zaprezentowane materiały zostaną wykorzystane w tworzeniu infrastruktury plenerowej promującej ten epizod i osobę znanego rzeźbiarza

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_8958/

Sobótka, 04.04.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 32/4 AM 1, obręb Olbrachtowice, o powierzchni 1496 m2, nr księgi wieczystej

  Sobótka,04.04.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 32/3 AM 1, obręb Olbrachtowice, o powierzchni 2035 m2, nr księgi wieczystej

Sobótka, 04.04.2018. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 618 AM 1, obręb Rogów Sobócki o powierzchni 1,3000 ha , nr księgi wieczystej WR1K/00119937/4;