Aktualności wg daty

Sobótka, 19.03.2018r.        BR.0002.43.2018                                                                                                                                 Panie, Panowie:                                                                                                                                 Radni                                                                                                                                 Sołtysi,                                                                                                                                 Przewodniczący Zarządów Osiedlowych     Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn.