Aktualności wg daty

W szkole zakończył się remont, którego celem było dostosowanie budynku placówki do wymogów przeciwpożarowych.   – To był dość długi remont – mówi Joanna Rudel-Tarnawa, prezes Stowarzyszenia AKTYWNI, które prowadzi szkołę – Przygotowanie dokumentacji rozpoczęliśmy w listopadzie 2015 r., Najpierw